Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Oslo Vestre menighet
Stab og administrasjon
Menighetens råd
Organister
Kirkeverter
Om Vestre
Frikirkens forfatning
Kontakt
Dagens bibelord
facebook
Hjem
 
Velkommen til kirken ved Bislett

Vi ønsker alle velkommen til våre faste gudstjenester kl. 11.00 på søndager.

Åpen kirke hver onsdag kl. 16.30-21.00


Vestre Frikirke har også egen side på facebook

Ønsker du å si din mening, ønsker svar på noe du lurer på eller ønsker hjelp.

send en mail til oss og vi gir deg svar så snart som mulig: 

kontakt@vestrefrikirke.no 
 
 
(For post til administrasjonenen bruk:  post@vestrefrikirke.no) 
 

 

Det innkalles til menighetsmøte søndag 19. okt.!


Menighetsmøtet avholdes etter gudstjenesten!

Tema: Etablering av menighetsstyre

Innkallingen finner dere
her!

   
  Menighetsbladet oktober 2014

    -     Et kort referat fra høstsamlingen
-     Ungdom underveis

-     Takk for samarbeidet Petter
-     Hva sommerferien gav
-     Det beste ved sommeren?
-     Sommeren 2014
-     Ordninasjonsgudstjenesten

-     Ønske om å bli fast giver

-     Vingårdssøndagen

-     Kina mer enn bare severdigheter

-     Kjære deg som har ett eller flere barn
-     Rapport fra Fellesrådet
-     Referat fra menighetsmøtet 19. juni
-     Julemessen trenger glade givere
-     November,Julemesse, Sang- og Musikk

   
Program for høsten 2014Se også menyvalget "Program" for fortløpende oppdateringer av programmet.

   

Vestre Frikirke trenger flere faste givere!

Som fast giver er du med på å bidra til at vi kan opprettholde og videreutvikle gode aktivitetstilbud som gudstjenesten, barne- og ungdomsarbeid, åpen bibelgruppe, seniortreff, åpen kirke, Angelos og våre nye temakvelder - «60 Minutes».

For at Vestre skal fortsette å være en levende menighet, trenger vi å øke inntektene. Dagens inntekter og tilskuddene fra det offentlige er dessverre ikke tilstrekkelige for å dekke våre utgifter. Les mer!

   
Strategiplan Oslo Vestre 2014 - 2015

Formålet med Vestre Frikirke er å gi mennesker som kommer til oss et møte med Gud.
Vi er i gang med å utarbeide en strategi for rekruttering til Vestre Frikirke og legge forslaget fram for menigheten i løpet av første halvår 2014. Strategien skal beskrive en mest mulig konkret plan for hvordan Vestre Frikirke skal øke rekrutteringen av nye medlemmer til menigheten både på kort og mellomlang sikt, og et utgangspunkt for operasjonaliseringen av strategien.  Les mer om dette
her!

Presentasjonen holdt på menighetsmøtet 19. juni: Her!
   

 

 

   
 
   
   
   
   
   


 
Antall besøk på denne side i 2014: