Stab og administrasjon
Menighetens råd
Organister
Kirkeverter
Om Vestre
Frikirkens forfatning
Kontakt
Dagens bibelord
facebook
Hjem

Vestre Frikirke har også egen side på facebook 


   
 

Adventus Domini: Herrens komme.

Vi går snart inn i adventstiden, disse forventningsfulle ukene med lilla lys.

Jesus er verdens lys, og i denne tiden skal vi konsentrere oss om Jesu komme og hans gjerninger på jorden. Vidunderlig tid!

Les mer om talen til Bjørg Paust (fra seniortreffet 23. november)!


   

- Julemessen 2014
- Edvard Aamot Øvensen
- Adrian Marius Vitalia!
- Angelos i Gdansk
- Reidulf – 25. januar 2015
- Seniorgruppen 29. sept.
- Seniorgruppen 27. okt.
- Diakoni – nøkkelen til menighetsvekst
- Menighetsweekend 11. – 13. september 2015 på Hermon
- Økonomi
- På kirkebakken
- Pastorens hjørne
- Ledig stilling
- Gudstjenester og møter
- Angelos julekonsert 13. des.
   

Vestre Frikirke trenger flere faste givere!

Som fast giver er du med på å bidra til at vi kan opprettholde og videreutvikle gode aktivitetstilbud som gudstjenesten, barne- og ungdomsarbeid, åpen bibelgruppe, seniortreff, åpen kirke, Angelos og våre nye temakvelder - «60 Minutes».

For at Vestre skal fortsette å være en levende menighet, trenger vi å øke inntektene. Dagens inntekter og tilskuddene fra det offentlige er dessverre ikke tilstrekkelige for å dekke våre utgifter. Les mer!