Stab og administrasjon
Menighetens råd
Organister
Kirkeverter
Om Vestre
Frikirkens forfatning
Kontakt
Dagens bibelord
facebook
Hjem


Innhold:
 • Menighetens stab og administrasjon
 • Kirkens råd
 • Menighetsstyret
 • Organister og musikere
 • kirkeverter
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Kor
 • Misjon
 • Diakoni
 • Andre aktiviteter
 • Samarbeid med Fagerborg kirke
 • Nyttig å vite
 • Program for våren

                                                                                                    

  


  Leie Vestre?

Det er mulig å leie kirken til konserter og øvingslokaler eller til dåpsselskap o.l.

Ønsker du å leie, ta kontakt på 
   

Vestre Frikirke trenger flere faste givere!

Som fast giver er du med på å bidra til at vi kan opprettholde og videreutvikle gode aktivitetstilbud som gudstjenesten, barne- og ungdomsarbeid, åpen bibelgruppe, seniortreff, åpen kirke, Angelos og våre nye temakvelder - «60 Minutes».

For at Vestre skal fortsette å være en levende menighet, trenger vi å øke inntektene. Dagens inntekter og tilskuddene fra det offentlige er dessverre ikke tilstrekkelige for å dekke våre utgifter. Les mer!

   
   
   


 Antall besøk på denne side: